Rådgivning och projektering

Flicka sitter på bänk.

Samhällets utveckling har genomgått en radikal förändring under det senaste årtiondet. De offentliga parkerna, platserna och caféerna är de nya mötesplatserna. Lekplatser och områden för fotgängare och cyklister får stadigt ett ökat utrymme i stadsbilden, där den tunga trafiken får ge plats. Det ökade bruket av det offentliga rummet, samt samhällets förväntningar, ställer större och andra krav på utformning av stadsmiljön och stadsmiljöns faciliteter.

Ständigt ökande trafik och därmed ökat fokus på kvalitetsparametrar som framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö ställer helt nya krav på val och utformning av trafiklösningar för dagens trafikproblem.

TMI strävar att leverera lösningar, som passar in i de olika lokal miljöerna och som lever upp till medborgarnas förväntningar och krav. TMI:s designers, konstruktörer och tekniker arbetar i nära samarbete med arkitekter, samhällsplanerare och projektledare över hela landet och inte minst även med våra duktiga underleverantörer så som t.ex. ORION Bausysteme som har ett otroligt omfattande sortiment av cykelparkeringar och gatumöbler av hög kvalitet samt ONADIS RECICLA med ett spännande sortiment av parkmöbler framställda av återvunnet material. VASART URBAN DESIGN SRL är vårt senaste tillskott av underleverantörer med ett Italienskdesignat gatumöbelsortiment i ett flertal material; stål, trä samt inte minst ett inspirerande sortiment av betongmöbler.

TMI har de senaste åren varit ledande inom området och vill även fortsättningsvis vara i frontlinjen med de modernaste produkterna och lösningarna.