Juridisk information, vår integritetspolicy och om tillgänglighet till vår webbplats

Om oss

TMI Trafik och MiljöInnovationer AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559443-7278.

Copyright Notice

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat © 2003 - 2024, TMI Trafik och MiljöInnovationer AB Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper tillhör deras respektive ägare.

Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och vi låter dig besöka vår webbplats utan att avslöja någon information om dig själv. Vår webbplats är W3C P3P COMPLIANT. Även om denna webbplats innehåller flera sätt att skicka personlig eller företagsinformation till TMI Trafik och MiljöInnovationer AB, anses all information du frivilligt tillhandahåller konfidentiell och kommer inte att delas, säljas eller göras tillgänglig för någon utanför TMI Trafik och MiljöInnovationer AB (Vi förbehåller oss dock rätten att samarbeta, enligt vår bedömning, med brottsbekämpande myndigheter). Trafik och MiljöInnovationer uppfyller helt GDPR. Om du berättar för oss att du vill att din information ska tas bort och inte används för ytterligare kontakt med dig, kommer vi att respektera dina önskemål och ta bort all information vi har om dig.
Om vi ändrar vår integritetspolicy, och vid något tillfälle beslutar att använda personlig identifierbar information på ett annat sätt än det som anges vid den tidpunkt då den samlades in, kommer vi att använda information som redan har samlats i enlighet med den sekretesspolicy under vilken informationen samlades in.

W3C standardöverensstämmelse och tillgänglighet på webbsidorna

Vi vill att alla ska kunna besöka vår webbplats. Ansträngningar har gjorts för att göra innehållet på denna webbplats tillgänglig för alla i enlighet med råd från World Wide Web Consortium's Web Accessibility Initiative. Detta inkluderar användning av korrekt kodat mark-up language (HTML 5) och cascading style sheets (CSS level 3).

Denna webbplats är utformad för att uppfylla tillgänglighets nivå A och är tillgänglig med moderna webbläsare, skärmläsare eller annan hjälpteknik för åtkomst till webben.
Om du har problem med att komma åt någon del av webbplatsen, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@tmi-produkter.se.

Vid utformningen av denna webbplats gjordes vissa val av estetiska skäl, till exempel användningen av absoluta enheter för bredd och höjd. Se W3C handledning - Hur man ändrar textstorlek eller färger - för att ta reda på hur du kan åsidosätta webbplatsinställningarna och ändra teckensnittstorlek, text och bakgrundsfärger och andra visningsinställningar för att bättre passa dina behov.

Den här webbplatsen är tillgänglig i en färgversion med hög kontrast för användare med webbläsare som stöder användningen av alternativa stylesheet genom stylesheet switching.