Cykelbarometer Street Basic

Cykelbarometer Street Basic är ett lite nättare och billigare alternativ till vår standard cykelbarometer.
Designen har alla kännetecken från vår standard cykelbarometer eller våra cykelpumpar men ändå modern i designen. Passar in i alla stadsmiljöer.
Mätpunkter kan även här vara fiberoptik, induktansslingor eller visualiseringssystem.

Kort teknisk information.

  • Strömförsörjning: 230VAC 50Hz, 10 A säkring.
  • Energiförbrukning 200W max (dubbelsidig).
  • Samlar in statistik per timme i bägge riktningar (Andra statistikinsamlings konfigurationer kan erhållas som extra tillbehör).
  • Yttermått dubbellsidig 2100x710x280 mm. Enkelsidig 2100x710x140 mm.
  • Detektortyp: Fiberoptik. (Induktiva slingor, typ trafiksignal, eller visualiserings system kan erhållas mot extrakostnad.) Standard är detektering av en cykelbana. Detektorer för 2 cykelbanor och uppåt kan installeras mot extra kostnad.
  • Kan lackeras enligt kundens önskemål.
  • Standard Cykelbarometer har en fyra siffrors display och 9 LED-indikatorer (visar antal cyklar i år) fram and baksida. En enkelsidig version med en enkel fyrsiffrig display och LED-indikatorer på en sida finns.
  • Utrustad med Wi-Fi för kommunikation och nedladdning av statistik. 3G/4G och LAN kommunikation är tillgänglikt som tillbehör. Live uppdatering av statistik via TCP/IP på en webbsida (kräver en webbsida som stödjer denna funktionalitet).

Cykelbarometern visar daglig och årlig cykeltrafik på ett mycket tydligt sätt. Den samlar statistik som kan användas av lokala beslutsfattare för att bättre förstå hur människor använder cykeln som ett transportmedel. Genom sin synlighet mot allmänheten så sätter den fokus på cyklismen och därigenom ytterligare främjar cyklismen.

Många sätt att samla in och visa information.
Utrustad med Wi-Fi för kommunikation och insamlande av statistik. 3G/4G och LAN kommunikation är tillgängligt som tillbehör. Det finns också möjlighet att som tillval kunna visa statistik live på kommunens webbsida.
Kan anslutas till Viscando Traffic Systems för att tydligt och visuellt för allmänheten visa de data som Viscando Traffic Systems samlar in. Fungerar även med system från Infracontrol.

Designad och tillverkas i Tumba, Sverige!