Tips:

Sedura XXL hållplatsskydd.

Bild på Sedura XXL hållplatsskydd.
Sedura XXL hållplatsskydd.

Sedura XXL

ORION logotyp.
Modulariserat cykeltak-/väderskyddsystem från ORION Bausysteme.

Sedura XXL

Snyggt och prisvärd med chans att bli allas favorit.

Sedura XXL cykeltak/väderskydd.

Sedura XXL är trotts det låga priset av mycket hög kvalitet och är snö- och vindlastberäknat. I och med modulariseringen kan Sedura XXL anpassas till krav på snö- och vindlaster i såväl norra som södra Sverige.

Hålprofiler för den vertikala - och horisontella justering av strukturen ger inte bara utseendet utan har även en positiv påverkan på priset.

Sedura XXL kan som tillval förses med bak- och sidoväggar av härdat glas, perforerad plåt eller träpanel.

Val av ytbehandling är galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör.

Val av material för tak består av glas eller aluminium. Kan förses med belysning som originaltillbehör.

Sedura XXL finns som enkelsidigt, Sedura XXL Single, och dubbelsidigt, Sedura XXL Twin.

Sedura XXL single.

Sedura XXL dubbel med träpaneler och DSP tvåvånings cykelställ.

Sedura XXL enkel med bak och sidopaneler i perforerad plåt.

Sedura XXL dubbel. Med belysning nattetid.

Sedura XXL kan erhållas förberett för sedumtak. (Detaljbild.)
Sedura XXL med sedumtak. Detaljbild.

Sedura XXL Twin med Doppelstckparker cykelställ.Snötäckt Sedura XXL Twin med Beta XXL cykelställ.Snötäckt Sedura XXL Twin med Beta XXL cykelställ.

Vind och snölast.

PDF logotype.Informationsblad i PDF format för nedladdning