ORION Bausysteme tvåvånings cykelställ 5R

DOPPELSTOCKPARKER, tvåvånings cykelställ från ORION Bausysteme
Optimalt utnyttjande av utrymmet. Liten ansträngning och hög komfort!

Doppelstockparker våvånings cykelställ.
Doppelstockparker våvånings cykelställ.
Doppelstockparker tvåvånings cykelställ.
Bilderna ovan från station Malmö Central.

Domino väderskydd med Doppelstockparker tvåvånings cykelställ.
Domino väderskydd med Doppelstockparker tvåvånings cykelställ.
Bilden ovan från station Triangeln, Malmö.

  1. Minimalt utrymmesbehov.  Hög/låg minimerar risken att styrena kolliderar och möjliggör ett standardavstånd på 400 mm alternativt 450 mm mellan cyklarna. 375 mm möjligt vid enkelsidiga cykelsäll.
  2. Robusta konstruktion.
  3. Kraftfull men ändå elegant och mjuk, tack vare att sänkning och lyft av övre skenorna sker med gasfjäder-assistans (OBS! tillval). De dras lätt ut.
  4. Säkerhet. Stödbågar (OBS! tillval) där man kan säkra cykeln med eget lås och de ger även stabilitet för cykelns framhjul. Stödbågarna är utrustade med skyddsfolie för att skydda mot repor.
  5. Komfort De övre skenorna dras lätt ut.
  6. Modulärt. Konstruktionen består av sektioner som kan utökas oändligt.
  7. Rulla tillbaka skydd. Urtaget i skenan för hindrar att cykeln rullar tillbaka.
Låst cykel.

Produktvideo

Byggvarubedömningen loggotyp.
Doppelstockparker 5R har fått bedömningen accepteras av Byggvarubedömningen!

PDF logotype.Informationsblad i PDF format för nedladdning

PDF logotype.Upphandlingsfakta i PDF format för nedladdning

PDF logotype.Översigt över samtliga Orion Doppelstockparker i PDF format för nedladdning