Tvåvånings cykelställ typ CA

Två bilder på tvåvånings cykelställ typ CA.

Tvåvånings cykelställ
Den optimala lösningen på cykelparkeringsproblemen när det är utrymmesbrist. Vid järnvägsstationer, busstationer etc. och där cyklar parkeras en längre tid.

Tvåvånings cykelställ typ CA i cykelgarage i Odense, DK.

Även stora mängder cyklar kan nu förvaras effektivt och säkert men även bekvämt för cyklisten. Bilderna till höger och nedan är från cykelparkeringen i anslutning till centralstationen i Odense, Danmark.

Rad med tvåvångs cykelställ typ CA i Odense, DK.

Vi har färdiga topp vy CAD filer i DWG format vilka underlättar för arkitekter m.fl. att rita in cykelställen på byggnadsritningar. Kontakta oss för CAD filer.

Byggvarubedömningen loggotyp.
Cykelställ Typ CA har fått bedömningen rekommenderas av Byggvarubedömningen!

SundaHus loggotyp.
Vi har naturligtvis också låtit SundaHus bedöma typ CA.

Måttskiss cykelställ typ CA.

Standard utförande med C-C (center till center) mått 428mm mellan cyklarna.
Ställ för Längd vid 1 sektion Längd tilläggssektion
14 cyklar 3120 mm 3060 mm
12 cyklar 2692 mm 2632 mm
10 cyklar 2264 mm 2204 mm
8 cyklar 1836 mm 1776 mm
6 cyklar 1408 mm 1348 mm
4 cyklar 980 mm 920 mm

Alla ställen håller en bredd på 1650 mm och en höjd på 1950 mm. Total installationshöjd är min. 2350 mm.

Tillbehör: Låsögla för samtida låsning av ram och hjul, tak.

Cykelställen är varmgalvaniserade och kräver minimalt underhåll. Kan levereras lackerade i valfri RAL-kulör eller levereras i andra konfigurationer mot pristillägg.

Extra utrymmessnålt utförande med C-C (center till center) mått 375mm mellan cyklarna.
För utrymmen där det är viktigt att få plats med maximalt antal cyklar.
Ställ för Längd vid 1 sektion Längd tilläggssektion
16 cyklar 3120 mm 3060 mm
14 cyklar 2745 mm 2685 mm
12 cyklar 2370 mm 2310 mm
10 cyklar 1995 mm 1935 mm
8 cyklar 1620 mm 1560 mm
6 cyklar 1245 mm 1185 mm
4 cyklar 870 mm 810 mm

Även dessa ställ håller en bredd på 1650 mm och en höjd på 1950 mm. Total installationshöjd är min. 2350 mm.

Tillbehör: Låsögla för samtida låsning av ram och hjul, tak.

Cykelställen är varmgalvaniserade och kräver minimalt underhåll. Kan levereras lackerade i valfri RAL-kulör eller levereras i andra konfigurationer mot pristillägg.

Kort utdragsramp.
Som standard en kort utdragbar ”ramp” som gör att det går lätt att ställa in cykeln även i det övre facket.
För att ytterligare underlätta så kan man välja extratillbehöret upphöjt golv.

 Låsögla för samtida låsning av ram och hjul.
Låsögla för samtida låsning av ram och hjul (tillval).

Tvåvånings cykelställ utrustat med tak.
Bilden visar cykelstället med monterat tak (tillval).
OBS! Vid tak kan endast sektioner om maximalt 8 cykelplatser användas. Detta för att klara snölastberäkningen. Det går bra att använda startsektioner och tilläggsektioner, 4, 6 eller 8 cykelplatser.


PDF logotype.Informationsblad i PDF format för nedladdning